top of page

שעועית

 

שעועית היא אחד הצמחים הקלים ביותר לגידול בערוגה ביתית. במאמץ קטן תניב הערוגה שלך יבול גדול. ישנם זנים רבים של שעועית והם נבדלים זה מזה בגודל הזרעים ובצבעם. בזנים מסויימים ניתן לאכול גם את התרמילים.

זני השעועית השונים גדלים בשתי צורות (חלק מן הזנים קיים בשתי צורות הגידול).

- שעועית מטפסת- גדלה על מוט, שבכה או כל תמיכה אנכית. צורת גידול זו מתאימה לגינות קטנות. היבול מבשיל בהדרגה לאורך תקופה ארוכה יחסית, בדרך כלל בין 6-8 שבועות.

- שיח שעועית- שיחים נמוכים (כחצי מטר) אשר מתאימים מאד לגידול על. הם מניבים בשפע לאורך 3-4 שבועות. 

  • Wix Facebook page

משתלת נפתלי

מושב גן חיים

050-5239477
 
09-7445468
bottom of page